Ikona datum 10.11.2016    

Projekt DIGIMU - Co se skrývá za tajemným názvem ?

V letošním roce zařadila francouzská národní agentura pro výzkum  (ANR) projekt DIGIMU  do projektu "Industry chairs -2016 edition", jehož hlavním cílem je podporovat výzkum a budovat dlouhodobá partnerství mezi výzkumnými institucemi a průmyslem. V příštích pěti letech projekt umožnil dosáhnout nové úrovně znalostí v rozsahu aplikace numerických metod v metalurgii a materiálovém inženýrství. Hlavním cílem projektu DIGIMU je rozvíjet inovativní modely numerická simulace změny mikrostruktury kovu během tváření procesu.

Prof. Marc Bernacki z institutu CEMEF odpovídá na hlavní dotazy k projektu DIGIMU.

 Co je cílem software DIGIMU?  

DIGIMU® je název software, který vyvíjí společnost TRANSVALOR pod vedením  Amico Settefrati a Etienne Perchat. Díky spolupráci s CEMEF a  průmyslovými  partnery, ArcelorMittal, ArcelorMittal Industeel, AREVA, ASCOMETAL, Aubert & Duval, CEA a SAFRAN byla v roce 2016 uvedena na trh první verze tohoto softwaru. Software DIGIMU® je založen na kombinaci výsledků testů týmu MSR (Metallurgy, Structure, Rheology), která se zabývá analýzou strukturálních jevů, které se vyskytují v kovech a týmu MSM ( Multiscale modeling ).

Proč DIGIMU?

Optimalizace produktů vyrobených z různých materiálů, vyžaduje znalosti o struktuře materiálu a jejích změnách v průběhu procesu tváření. Kromě neustálého vývoje experimentální analýzy umožňující lepší pochopení základních metalurgických jevů, roste v průmyslu zájem o stále jemnější a přesnější simulace těchto mechanismů.


Numerický model mikrostruktury materiálu Inconel-718


V souvislosti s "digitální metalurgií"  má projekt DIGIMU dva hlavní cíle. První z nich je rozvoj metod numerického modelování založeného na Multiscale modelingu - technikách umožňujících simulaci pouze vybrané části tvářeného materiálu s přenosem vlastností a okrajových podmínek ze simulace technologického procesu. Druhý cíl je optimalizace těchto metod  simulačního software a jejich ověřování v průmyslu. Pro tyto digitální nástroje, které jsou stále poměrně důvěrné, se mění rámec pohledu ze "simulace pro průmysl" na  "simulace podle průmyslu".


Multiscale modeling - příklad aplikace v kovárenské praxi


Kdo je potenciálním uživatelem DIGIMU®?

 DIGIMU® je řešení pro průmysl a zejména pro odvětví týkající se "high-tech" materiálů vyrobených pokročilými technologiemi konkrétně pro dopravní, letecký průmysl a energetiku. Software vyvinutý v rámci projektu, umožní

- lépe reagovat na tržní poptávku

- zlepšit pochopení pozorovaných jevů prostřednictvím numerického testování za daných fyzikálních předpokladů

- přesněji předvídat strukturu a vlastnosti materiálu při termomechanickém zpracování

- jednodušeji vytvářet materiálové modely "na míru" tedy vytvářet materiálový model, na základě informací získaných v průběhu simulace.

Kde máte jistotu, že dosáhnete vytčeného cíle?

Samozřejmě projekt DIGIMU a výsledky, které získáme jsou pro nás velkou výzvou. Vhodný výběr partnerů na projektu by měl zajistit dosažení těchto cílů.  Vezmeme-li v úvahu stávající spolupráci s našimi partnery v oblasti inovačních numerických metod a jsem přesvědčen, že zavedení nového softwarového řešení DIGIMU® je pouze otázkou času.


DIGIMU 2.0 - uživatelské prostředí 


Jaká je role výzkumných pracovníků v rámci tohoto projektu?

Projekt DIGIMU je ambiciózní projekt, který založen především na dovednostech týmu z CEMEF a schopnostech řešit četné problémy a výzvy, které téma projektu přináší. Profesor Nathalie Bozzolo-vedoucí projektu je zodpovědný za výzkum v oblasti pochopení mechanismů strukturálního vývoje v materiálech. Daniel Pino Munoz, Thomas Toulorge a já se zabýváme numerickými metodami. Charbel Moussa, s mou podporou, je zodpovědný za vývoj multiscale modelů a validaci digitálních nástrojů. Sélim Kraria je softwarový inženýr projektu.

Proč je pro vás tak důležitá podpora z francouzské národní výzkumné agentury (ANR)?

Bez podpory ANR je těžké si představit, provedení a řízení tak velkého projektu. Díky podpoře bude možné 4 roky pracovat na  potřebách výzkumu a průmyslu a získat tak výsledky, které splní nejvyšší očekávání našich průmyslových partnerů. Tento projekt umožňuje širší propagace výsledků výzkumu a budování základů pro spolupráci v budoucnu. Velmi důležité v tomto projektu je podpora vzdělávání a výuky. Bohužel stejně jako v mnoha dalších zemích tak i ve Francii, metalurgie a materiálové inženýrství nejsou oblasti, které jsou atraktivní pro budoucí inženýry. Je důležité ukázat, jak zajímavé a inovativní jsou tyto oblasti vědy.

Základní informace projektu

Projekt DIGIMU byl zahájen 1. října 2016 a bude trvat pět let. K jeho realizaci bylo pozváno 6 průmyslových partnerů: ArcelorMittal, ArcelorMittal Industeel, AREVA, ASCOMETAL, Aubert & Duval, CEA, SAFRAN. Pro výzkum v projektu odpovídá CEMEF institut v Sophia Antipolis a za implementaci odpovídá softwarová firma TRANSVALOR. Rozpočet projektu: 1,23 milionu EUR


Konsorcium zřízené pro projekt DIGIMU