Ikona datum 17.04.2018    
Po uvolnění programu COLDFORM NxT na konci roku 2017 vám představujeme novou verzi programu THERCAST NxT. V nadcházejících dnech získají technologové a inženýři z oboru lití zcela nový nástroj. Díky novému rozhraní programu bude práce efektivnější a rychlejší. Stejně jako v případě FORGE NxT se veškeré činnosti související s preprocessingem a postprocessingem provádí v jednotném grafickém prostředí.
Nové programové rozhraní také dává možnost rozšířit možnosti programu na řadu technologií lití. Díky tomu můžete mimo jiné připravit simulace nízkotlakého a vysokotlakého lití, odstředivého lití nebo odlévání nekovových materiálů. Ve všech těchto simulacích můžete využít výhod funkcí a charakteristik softwarů z dílny TRANSVALOR: plnohodnotný popis DYNAMIKY tekutin, rozsáhlá databáze materiálových modelů, rychlé výpočetní algoritmy, přesný generátor konečno-prvkové sítě a mnoho dalších.Pokud máte jakékoli dotazy k softwaru THERCAST NxT, neváhejte nás kontaktovat na adrese info@kc96.cz nebo telefonicky 606 64 60 96.