Gravitační lití

Ikona datum29.07.2016
Gravitation casting 
zdroj (courtesy) : Transvalor S.A., řešeno : THERCAST 8.2.1
Tento případ  demonstruje predikci průběhu chladnutí kovu
v procesu gravitačního lití na příkladu sestavy nálitku s polem diskových odlitků. Vidíme vývoj tuhnutí kovu.