Rotační kování

Ikona datum13.06.2016
Rotary Swaging
zdroj (courtesy) : Transvalor S.A., řešeno : FORGE NxT 1.1
V procesu volného kování je plastická deformace hlavní sledovaný parametr určující kvalitu výkovku. V tomto příkladu lze sledovat vývoj skutečné deformace v průběhu procesu kování na povrchu a uvnitř výkovku.