Transvalor

Společnost TRANSVALOR S.A. je součástí výzkumné a vývojové skupiny ARMINES. Společnost byla založena v roce 1984 za účelem předávání výsledků výzkumu výzkumného centra Ecoles des Mines do průmyslu. TRANSVALOR sídlí v městečku Sophia Antipolis ležícím na jihozápadě Francie, několik kilometrů od Cannes.
Systém simulace objemového tváření kovů (kování a formování za tepla i za studena) je výsledek práce výzkumného centra CEMEF (centrum výzkumu materiálu), který se připojil ke konsorciu výzkumného centra Ecoles des Mines de Paris a ARMINES.
Kvalita simulačních systémů, technická a poprodejní podpora uživatelům po celém světě řadí produkty společnosti TRANSVALOR na přední místo trhu simulačních systémů pro objemové tváření a lití.


FORGE®

FORGE

Systém FORGE je software pro simulace procesů objemového tváření kovů (kování a formování kovů za tepla i za studena) jak pro řešení ve 3D tak i ve 2D. Analýza ve 2D je vhodná pouze pro díly jejichž geometrie a technologie výroby umožňuje analýzu v řezu.
FORGE je založený na metodě konečných prvků.
FORGE pro kování za vysokých kovacích teplot používá thermo - plastický model deformace. Pro kování za tepla a za studena je použit thermo-elasto-plastický model umožňující určit zbytková napětí a přesný tvar výkovku na konci tváření.
Stabilita automatického generování konečno-prvkové sítě umožňuje simulace geometricky náročných úloh. FORGE pracuje s konečno-prvkovými elementy ve tvaru tetrahedronu (jehlanu).
FORGE nabízí rychlé a přesné řešení pomocí paralelních výpočtů, které pracuje na principu rozdělení počítaného procesu na jednotlivé části, kde každá jedna část je řešena jedním jádrem procesoru. Tím dochází k efektivitě využití výkonu více-jádrových procesorů a k distribuci paměťové kapacity počítače. Daná úloha je tak spočítána ve velmi krátkém čase.


FORGE řeší všechny procesy technologie objemového tváření

FORGE obsahuje materiálové modely pro ocel, hliník, měď, mosaz, titan, slitiny niklu, ušlechtilé kovy.
FROGE přesně určuje vlastnosti dílu:
Konečný tvar, rozměry, nezaplnění dutiny nástroje, přebytek materiálu, přeložky, trhliny, porosity, segregace, mikrostrukturu, velikost zrna a ostatní užitečné fyzikální vlastnosti dílu
FORGE přesně určuje vlastnosti nástroje:
Životnost nástroje, opotřebení a trhliny nástroje
FORGE umožňuje nastavit libovolné kinematiky nástrojů, strojů, robotů a manipulátorů. FORGE přesně určuje tvářecí síly na nástrojích, ve strojích a predikuje pružné deformace celé strojní soustavy.
FORGE efektivně optimalizuje návrh daného procesu díky automatické optimalizaci.
Automaticky optimalizuje rozměry předkovku, kovací síly, teplotu, přestup tepla, materiál, geometrii nástrojů a plno dalších parametrů procesu.


 

THERCAST®

THERCAST

Softwarový simulační systém THERCAST řeší problematiku lití ingotů a kontinuálního lití ocelí a ostatních kovů na základě metody konečných prvků s konečno-prvkovými elementy ve tvaru tetrahedronu (jehlanu).
Přesně analyzuje stávající proces a efektivně optimalizuje návrh daného procesu.

Čím je THERCAST odlišný od ostatních simulačních systémů?
Schopnost predikce realistického chování materiálu vzhledem k nástroji (formě) při vývoji plynů během procesu.
Predikuje přesné výsledky ověřené s reálnými procesy díky přesnému termo-mechanickému modelu.
Výkonný řešič soustavy vektorových rovnic. Efektivní využití výpočetního výkonu díky paralelním výpočtům.
Jednoduché nastavení úlohy procesu. Intuitivní ovládání "mluvící" řečí technologa.
Komplexní řešení lití a dalšího zpracování ingotu.


 

COLDFORM®

FORGE

COLDFORM je simulační software pro simulaci procesů tváření za studena. Umožňuje řešit všechny procesy jako simulační systém FORGE, ale pouze s mechanickým modelem deformací. Náklady na pořízení simulačního systému COLDFORM jsou tedy nižší.

 

Rem3D®

FORGE

Rem3D je software pro simulaci vstřikování polymerů (plastů). Je založen na metodě konečných prvků. Umožňuje řešit všechny procesy objemového i plošného vstřikování a formování plastů a kompozitů. Analyzuje, optimalizuje vaše procesy.